Vyhledávání

Sloupec reklamy
Když cvakne spoušť - prezentace profesionálních i zájmových fotografů
 

ENZO
Jaroslav Špulák - hudební kritik a spisovatel
  
Adventure Golf Horní Bezděkov 

Akademický malíř Jan Šafránek v Galerii FSv

11. 10. 2019

Tvorbu akademického malíře a grafika Jana Šafránka charakterizovala již od dob studií na akademii výtvarných umění v Praze grafická speciálka profesora Ladislava Čepeláka. Šlo o snahu dokumentovat vlastní principy hledání, konfrontaci sebe se světem a přitom najít nový neotřelý pohled na jevy a věci kolem nás.


Vybral si k tomu jednu z nejstarších a nejobtížnějších grafických technik, jež je dřevořez. Technikou, kterou dodnes používá, se vyjadřuje jen nemnoho grafiků, avšak díky jí lze nalézt jadrnost, kompoziční pořádek, důsledné vedení linie, ale i barevné odstínění černých a bílých ploch s jemnými nuancemi šedí a v neposlední řadě i lapidárnost grafické výpovědi.

Galerie FSv Fakulty stabební ČVUT - zahájení výstavy Jana Šafránka

Galerie FSv Fakulty stabební ČVUT - zahájení výstavy Jana Šafránka

Tvorba Jana Šafránka vychází z jeho nejniternějších duševních stavů, které jsou inspirovány jeho vlastním životem, životem jeho nejbližších, osudy přátel, sociálním klimatem společnosti i krajinou, která je mu domovem. Jeho tvorba je charakteristická tím, že své náměty zpracovává v cyklech. Důvodem tohoto přístupu umělce je především to, že mu to dovoluje hlouběji proniknout do ztvárňovaného motivu.
Tematicky lze v jeho díle odlišit v zásadě dvě inspirační linie. Jedna je zaměřena na přírodu, druhá pak na lidskou figuru. Jeho dřevořezy a kresby s tímto tématem  a nejen s ním, jsou skutečně bravurní.


Galerie FSv Fakulty stabební ČVUT - zahájení výstavy Jana Šafránka

Galerie FSv Fakulty stabební ČVUT - zahájení výstavy Jana Šafránka


V současné době vychází jeho tvorba z motivů inspirovaných kořeny. Hledá jakousi paralelu s vývraty stromů a se zánikem člověka.  Mnohé lidské osudy mu připomínají spadané a zapomenuté listí na vinicích a sadech. Sepjaté ruce pak vyjadřují lidství a jeho utrpení. To vše ho přivádí k motivu člověka a jeho figury. Podoba není důležitá, jde  o osud a vše je zachyceno v gestech.  Zachycuje lidi bez sentimentu 
v základních atributech jejich existence. Nechce, aby lidé na jeho grafikách byli podrobeni rentgenovému vyšetření, ale aby zachycovali stav jejich duše.

Galerie FSv Fakulty stabební ČVUT - zahájení výstavy Jana Šafránka

Galerie FSv Fakulty stabební ČVUT - zahájení výstavy Jana Šafránka

Autor se snaží zachytit člověka ve chvílích, kdy stojí před rozhodováním, tedy v mezních situacích. Jeho kresby a grafické listy jsou výrazem jeho intenzivního přemýšlení a jeho psychického stavu. Autor v nich chce vyjádřit složitost lidské psychiky. Výsledným dílem je pak nepřikrášlená skutečnost autorem vnímaných mezilidských vztahů. Čas prověřil a dále prověřuje uměleckou hodnotu výtvarného díla Jana Šafránka a podle mého názoru lze bez nadsázky říci, že v této prověrce jeho dílo plně obstálo.

Galerie FSv Fakulty stabební ČVUT - zahájení výstavy Jana Šafránka

 

Další fotografie ze zahájení výstavy na FB Galerie WWG.CZ

Text a fotografie: Galerie FSv.

Galerie WWG.CZ je mediálním partnerem Galerie FSv.

 

Partneři galerie

 Centrum FotoŠkoda

FOMEI 

OLYMPUS

Mediální partneři

  Asociace profesionálních fotografů ČR 

 

Provozovatel galerie

Mediální partner