Vyhledávání

Sloupec reklamy
Když cvakne spoušť - prezentace profesionálních i zájmových fotografů
 

ENZO
Jaroslav Špulák - hudební kritik a spisovatel
  
Adventure Golf Horní Bezděkov 

Česká fotografie v datech 1839 - 2019 - Vladimír Birgus a Pavel Scheufler

30. 03. 2021

Česká fotografie v datech 1839 - 2019

Vladimír Birgus a Pavel Scheufler

 

Česká fotografie v datech 1839 - 2019 - Vladimír Birgus a Pavel Scheufler

 

Kniha je pojata jako dosud nejrozsáhlejší chronologický sled autory zaznamenaných a vybraných událostí od vzniku fotografie do roku 2019. O dvacet posledních let je tak rozšířena oproti předchozí podstatně menší publikaci obou autorů kniha "Fotografie v českých zemích 1839-1999", mnoho nových informací ovšem přináší i část ze staršího období. Jednotlivé datované záznamy jsou o délce několika řádků. Stránky jsou většinou graficky doplněny jedním odkazem s fotografií z výstav nebo titulní stránkou citované knihy. Celkem kniha obsahuje skoro tři sta fotografií. Pokud bychom počítali, že na jedné stránce je průměrně deset až patnáct záznamů, pak kniha obsahuje čtyři až pět tisíc popisů událostí.

První část knihy vytvořil jeden z nejvýznamnějších historiků zejména starší české fotografie, kurátor, správce fotografické sbírky a lektor fotografických kursů Centra FotoŠkoda, pan Pavel Scheufler. Na prvních sedmdesáti stranách se věnuje období od vzniku daguerrotypie do roku 1918. Fotografii a jejím autorům, potažmo české historii zachycené právě na fotografických deskách a později i na filmech.

 
Následujícímu období až do roku 2019 se věnuje fotograf, kurátor, historik fotografie, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, profesor Vladimír Birgus. Ve svém výběru událostí se zaměřuje na celou širokou oblast fotografie od fotožurnalistiky přes výtvarnou fotografii až po inscenovanou či intermediální tvorbu.  
Kniha není jenom rozsáhlým uvedením událostí a jmen významných českých fotografů či německých a rakouských fotografů působících v českých zemích. ale věnuje pozornost i velkému množství akcí našich autorů v zahraničí - výstavám individuálním a kolektivním, vydáním fotografických knih českými i významnými světovými nakladateli, tvorbě filmových medailonů i celovečerních filmů o našich fotografech. Publikace nevynechává ani výstavy slovutných zahraničních fotografů v českých galeriích.

 
Kniha též v různých rovinách popisuje založení a historii stovek galerií věnujících se umění nebo přímo zaměřených na fotografii. Je i o historii českých fotografických časopisů, fotografických knih, vydavatelství a vydavatelů, o založení a významných akcí fotografických spolků, o stále se rozvíjejících fotografických školách. Zejména pak o osobách a osobnostech, které očima a srdcem Vladimíra Birguse a Pavla Scheuflera zaznamenáním hodným způsobem přispěli k rozvoji fotografie, tvoří nebo již zanechali svoji a naši stopu v Čechách i ve světě. Jako každodenní součást našich životů.


Kniha obsahuje v závěru jmenný rejstřík a obsáhlý seznam literatury. Celkově je možné říci, že je nejenom přehledem významných fotografických událostí vybraných autory, ale i čitelným vývojem české fotografie, určitým oborovým životopisem významných stovek významných fotografů a událostí, které vytvořili nebo se jich účastnili v českých zemích i v zahraničí.  Publikace tak může být zdrojem informací o české fotografii pro studenty, fotografy, historiky a badatele v oblasti fotografie. A pro obdivovatele fotografie. Stejně tak inspirací pro tvůrce dalších publikací v časopisech i knihách a pro galerijní činnost.

 
V úvodu knihy autoři uvedli větu, kterou si dovoluji citovat: "Poděkování patří všem, kdo přispěli k poznání minulosti fotografie v českých zemích, je jich dlouhá řada. Díky jim se fotografie začala chápat jako součást národního kulturního dědictví... "
I mé uznání patří fotografům a všem lidem, kteří se na prezentaci české fotografie u nás i v zahraničí podílejí. A tvůrcům uvedené publikace. Za jejich doslova mravenčí, desitky let trvající práci a věřím i mnohdy složitá rozhodování, kterou událost či jméno fotografa, tvůrčí skupiny či události do knihy zařadit.

Jiří Heller
Galerie WWG.CZ
25. března 2021

 

Česká fotografie v datech 1839 - 2019 - Vladimír Birgus a Pavel Scheufler
Nakladatelství GRADA, Praha, 2021
Objednávky knihy - zde... https://www.grada.cz/ceska-fotografie-v-datech-9781/

 

Partnery Galerie WWG.CZ jsou společnosti Centrum FotoŠkoda, EIZO, Olympus, Nielsen, Rim a FOMEI.   

Partneři galerie

 Centrum FotoŠkoda

FOMEI 

OLYMPUS

Mediální partneři

  Asociace profesionálních fotografů ČR 

 

Provozovatel galerie

Mediální partner