Luskačová Markéta

Luskačová Markéta

O autorovi

4. září 2002

Vážený návštěvníku naší galerie,
dovoluji si Vás pozvat na novou výstavu paní Markéty Luskačové. Internetová galerie WORLD WEBPHOTO GALLERY má tu čest přivítat další mimořádnou osobnost české fotografie v Hlavním sále své virtuální galerie.

Galerie WWG.CZ s potěšením oznamuje, že nová výstava je vlastně jubilejní. WWG.CZ Vám zpřístupňuje třicátý výstavní soubor. A já, jako ředitel galerie, vyjadřuji radost společnosti CD-FOTO BLER, která galerii provozuje, z možnosti prezentovat prostřednictvím nového celosvětového komunikačního média díla předních českých fotografů.

Markéta Luskačová. Fotografka. Paní Fotografka. Její první snímky, které uvádí ve svém životopise a které jsou v odborné literatuře zaznamenávány, patří do období jejího studia na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze. Tématem její diplomové práce byly Poutě na východním Slovensku. Cesta k maximální kvalitě odevzdávané práce ji přiměla k paralelnímu studiu FAMU, katedry fotografie. Možnost vcítění se do pocitů různých sociálních skupin tak byla obohacena o profesionální zázemí fotografického vyjadřování.
Její fotografie, které se staly součástí diplomové práce, tak obsahují nejenom holou informaci o fyzických podobách poutníků. Fotografie zachycují pocity, víru, smutek, štěstí. Na fotografiích zachytila lidské city. Mimoto jsou fotografie Markéty Luskačové obrazově bohaté, výtvarně pojaté.

Markéta Luskačová se vyjadřuje zejména v obsáhlých fotografických cyklech. Nesnaží se zachytit senzační snímky, nesnaží se dosáhnout snímku, jehož cílem by bylo prvoplánově uspět na fotografickém trhu. Základní slovo, které si dovoluji k jejím fotografiím přiřadit, je pokora. A nebývalá schopnost navštívit a být přijata různými sociálními skupinami. V případně "poutníků" se jednalo o cítění silně nábožensky orientovaných vesnic a jejích jednotlivých obyvatel na Slovenku, o kterém již zde byla řeč. Dobrá fotografie nebo dokonce celý cyklus, nevzniká ve fotoaparátu Markéty Luskačové, vzniká v jejím srdci. Cyklus se rodí v časovém období ne týdnů, ale spíše měsíců nebo roků. Poté se jedná o skutečný vztah zobrazovaných a autorky. Tak jako v případě slovenské vesnice Šumiac. Šumičtí dovolují autorce vstoupit nejenom do vesnice, kde vznikl jeden z jejích nejsilnějších souborů, ale i do svých srdcí.

Dalším úspěšným tématem Markéty Luskačové se stalo Divadlo za branou. Životní osudy však zavály paní Luskačovou v osmdesátých letech přes Švýcarsko do Anglie. Zatímco ji první země fotograficky nezaujala, Anglie s Irskem ji přímo oslovila. Tam započaly některé její dlouhodobé fotografické cykly. K některým se i po více než dvou desítkách let vrací i nyní. Londýnské trhy, Dům pro týrané ženy, Pouliční muzikanti jsou názvy jejích nejznámějších cyklů.

Po narození syna se jejím z velkých témat stávají děti. Děti fotografuje v Anglii, děti fotografuje v Čechách. Děti fotografuje při svých mnohých cestách. A právě tomuto tématu je věnována dnešní výstava.

Pan Colin Osman v předmluvě ke knize Markéty Luskačové "unknown remembered" napsal - "Vždycky mne překvapovalo, jak dobře si Markéta rozumí s dětmi. Nepřistupuje k nim jako k malým dospělým, ani jako k malým dětem, ale bere je prostě jako lidské bytosti, což je vzácný dar. Její fotografie mých vnoučat jsou daleko nejlepší ze všech, které máme, a totéž platí i o jejích fotografií dětí z útulku pro týrané ženy.

Markétina síla je v její schopnosti zachytit vážnost dětí. Fotografie lidových obyčejů Smrtné neděle v podání pražských školáků vypovídají stejně o životě a živých jako o smrti, děti na nich zřejmě chápou, že jsou součástí něčeho věčného. I na fotografiích od moře jsou děti jakoby účastníky rituálu.

Mé vlastní dětství je již daleko, ale v Markétiných fotografiích objevuji onen vnitřní svět, který nám dospělým nebývá dáno znovu vytvořit, třebaže jsme všichni byli jednou dětmi". Tolik citace Colina Osmana.

Fotografie Markéty Luskačové byly vystaveny na desítkách samostatných i společných výstav, její cykly se staly námětem pro mnoho fotografických publikací v různých zemích světa. Autorčiny fotografie jsou obsaženy v předních fotografických sbírkách a galerií na celé zeměkouli.

Je mi opravdovým potěšením, že mohu Markétu Luskačovou přivítat v naší virtuální galerii.

Jiří Heller
Ředitel galerie WORLD WEBPHOTO GALLERY

Životopis

1944 29.8. narozena v Praze
1958-61 studuje jedenáctiletou střední školu v Chrudimi a v Praze Pod Marjánkou
1961-68 studuje na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy, její diplomová práce má název Poutě na východním Slovensku
1964-70 fotografuje poutníky na Slovensku
1967-69 absolvuje mimořádné denní studium fotografie na FAMU
1967-74 fotografuje ve slovenské vesnici Šumiac
1968 pracuje pro Jazz Club Reduta v Praze
1970-71 obdržela roční stipendium Českého svazu výtvarných umělců k zaznamenání tradičních náboženských zvyků na Slovensku
1970-72 fotografuje pro Divadlo za branou
1972-74 pracuje pro časopis Červený kříž
1972-73 fotografuje v Irsku
1974-77 pracuje pro švýcarský časopis Tagesanzeiger a další časopisy vydávané v Curychu
1975 obdržela stipendium Arts Council of Great Britain k fotografování londýnských trhů
1976 obdržela stipendium Arts Council of Great Britain k fotografování v severovýchodní Anglii
1976-77 vytváří seriál Dům pro týrané ženy, Chiswick Womens Aid (fotografie jsou ve sbírce The Arts Council of Great Britain)
1976 a 1980 nominována fotografickou agenturou Magnum v Paříži
1976-2000 fotografuje děti v Anglii
1977 15. června se jí narodil syn Matěj Samuel
1978 vytváří seriál Pouliční muzikanti v Londýně fotografie jsou ve sbírce Royal Festival Hall v Londýně)
1978 a 1980 vytváří seriály Lidé na pláži a Girls Jazz Bands pro Side Gallery, Newcastle upon Tyne
1984 pracuje pro Museum of Modern Art v Oxfordu, fotografuje sochařské sympozium (Oxford Schools Sculpture Project)
1984 obdržela první cenu v soutěži města Londýna za seriál Děti v Londýně
1986-87 fotografuje cirkus Gerryho Cottla a klauny v Londýně
1986-2000 spolupracuje na programu Občan 2000 (fotografuje děti pro 4. kanál televize v Londýně)
1989-91 pracuje pro Whitechapel Art Gallery
1990-92 vede seminář dokumentární fotografie na West Surrey College of Art ve Fahrnamu
1991-2000 pokračuje ve fotografování trhu na Brick Lane
1991-2000 spolupracuje s CDT, Trickett and Webb a jinými grafickými skupinami (1992 - D & AD cena za fotografii)
1992-2000 fotografuje děti v Čechách (hlavně ve waldorfských školách)
1993 pracuje na cyklu o činnosti Britské rady ve Valencii
1993-97 fotografuje ve Valencii
1997 vytváří cyklus o škole Shapla ve východním Londýně
1997 obdržela zakázku od British Telecomunication (čtyři velké práce pro interiér věže British Telecomunication)
1998 fotografuje děti v Austrálii
1999 učí na Baltimorské fotografické škole v Praze
2000 fotografuje pro Durhamskou katedrálu, zejména školu choristů při katedrále
2001 fotografuje pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1971 Divadlo za branou, Praha
1983-84 Victoria&Albert Museum, Londýn, následně v dalších městech Velké Británie
1985 Museum of Modern Art, Oxford
1985 Malmö Festival, následně v dalších městech Švédska
1986 Zámek Kriasz, Polsko
1989 Bethnal Green Museum of Childhood (pobočka Victoria&Albert Museum), Londýn
1989 Sala Visor Gallery, Valencie, následně v dalších městech Španělska
1990 Side Gallery, Newcastle
1991 Whitechapel Art Gallery, Londýn
1991 Nottingham Castle, Nottingham
1991 Dům u kamenného zvonu, Praha
1992-94 Madrid, následně v dalších španělských městech (Murcia, Salamanca, Jeréz, Las Palmas, Palma-Majorca, Santa Cruz de Tenerife)
1992 Dům umění, Brno
1993 Britská rada, Valencie
1994 Stills Gallery, Sydney, následně v dalších městech Austrálie
1994 Staroměstská radnice, Praha
1994 Divadlo Zdeňka Pippicha, Chrudim
1994 Městská galerie, Uherské Hradiště
1995 Východočeská galerie, Pardubice
1995 Strand House - W. H. Smith, Londýn
1995 Biskupský palác, Hradec Králové
1995 Dům umění, Brno
1996 Galerie 4, Cheb
1996 Divadlo hudby, Olomouc
1996 Kostel nanebevzetí Panny Marie, Moravský Beroun
1998 Stills Gallery, Sydney, následně v dalších městech Austrálie
1999 Open Eye Gallery, Liverpool
1999 Izraelské muzeum, fotografie, Tel-Hai
2000 Dům fotografie, Praha
2000 Moravská galerie, Brno
2000 Divadlo Zdeňka Pippicha, Chrudim
2000 Galerie Celebris, Hradec Králové
2001 Dům fotografie, Poprad
2001 Focus Gallery, Londýn
2001 Fait a Cause, Paříž
2001 Galerie Fiducia, Ostrava
2001 Britská rada, Praha

Luskačová Markéta

Luskačová Markéta

Partneři galerie

 Centrum FotoŠkoda

FOMEIVAROZA - Výrobky od Zrcadla

Mediální partneři

  Asociace profesionálních fotografů ČR ArtMagazin.euNikonClub Česká republika - Filip Molčan

WELLNESS BOOK

Provozovatel galerie

Mediální partner