Brunclíková Katarina

Brunclíková Katarina

O autorovi

O tom, že Katarina Brunclíková patří k nejvýraznějším a nejtalentovanějším absolventkám Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, nesvědčí jenom červený diplom, který získala při ukončení magisterského studia za přesvědčivý cyklus moderních imaginativních snímků Praha a za výtečnou teoretickou práci o českých fotografkách, zabývajících se ve svých dílech tématem ženy, ale především samotná kvalita jejích prací, z nichž alespoň část představuje na své výstavě. Od prvních vyzrálejších děl Katariny Brunclíkové je zřejmé, že autorka se zajímá především o výtvarnou fotografii, že ji často lákají minimální motivy, někdy dokonce redukované jen na světla a stíny, že ji přitahují možnosti fotografické stylizace reality před objektivem, že stále častěji invenčně pracuje s psychologickými aspekty působení barev. Současně však je evidentní, že jí nejde jen o krásné obrazy, ale že se snaží využít samotné emotivity působivých kompozic, vizuálních metafor a symbolů i tvarových analogů a kontrastů k autoreflexivnímu vyjádření svých vlastních zážitků, pocitů a nálad. Například cyklus Oči pro Buňuela, ukazující fragmenty barevně stylizovaných odrazů ženských tváří v zrcadlech, je její vizuální reakcí na dědečkovu smrt. Jak sama autorka říká „odráží se v něm strach, samota, ale i touha po vyrovnání“. Obdobně další soubor Hudba prostřednictvím expresivních abstrakcí a výrazných barev obrazově vyjadřuje její vnímání hudby – nejenomposluchačky, ale i aktivní muzikantky. Také několik různých cyklů aktů, v nichž v posledních letech nad klasickým pojetím dominují experimenty s projekcemi, konfrontacemi těl a různých struktur či barevnými posuny, jsou více o citech a pocitech autorky než o kráse lidského těla.
Zatím nejvyzrálejší prací Katariny Brunclíkové je nepochybně kompaktní cyklus barevných subjektivních dokumentů z prostředí velkoměsta Praha, který předložila na závěr svého studia na ITF. Jde o snímky vysoce stylizované jak celkovou neostrostí, tak použitím technologie „crossu“, radikálně měnící reálné barvy zachycených objektů. Tento cyklus vznikal dlouho a nelehce v obtížné etapě života mladé fotografky. Výsledkem však je obsahově hluboké a formálně vytříbené dílo, které působivě ukazuje nejenom dominující motiv osamělého člověka uprostřed moderního města, ale v různých obrazových metaforách opět reflektuje autorčin vnitřní svět. Lidé se na těchto fotografiích s dominantními zelenými a hnědými barevnými tóny poněkud ztrácejí, někdy jsou zachyceny jen odrazy jejich siluet, jindy vidíme rozostřené fragmenty jejich postav. Hlavní roli hraje chladné, odosobnělé prostředí z mramoru, skla a oceli, v němž vidíme osamělé chodce a v němž podobně jako v Platónově jeskyni tušíme odrazy jiného, skutečnějšího a krásnějšího světa.
Fotografie Katariny Brunclíkové jsou svrchovaně vizuální a jakékoliv pokusy o přesné převedení jejich mnohoznačného významu do konkrétních slov jsou předem odsouzeny k nezdaru. Ty diváky, kteří jsou schopni se naladit na autorčinu vlnovou délku a objevovat další a další možnosti interpretace, mohou hluboce oslovit, pro ostatní zůstanou jen formální hříčkou.

Prof. PhDr. Vladimír Birgus

Životopis

Katarina Brunclíková (Hanová)

Narozena: 9. 7. 1977 v Chebu
Vzdělání: Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě (MgA.; 2003)

Autorské výstavy:
2006 Praha a Země; Dům Hlavního města Prahy; Brusel; Belgie (s Pavlem Brunclíkem)
2005 Praha a Země; Galerie Bayer Bayer; Praha (s Pavlem Brunclíkem)
Katarina Brunclíková a Pavel Brunclík; MKS Valašské Meziříčí
2004 Kunst aus Prag; Levantehaus; Hamburg; Německo (s Antonínem Střížkem)
Galerie G4; Cheb
2003 Dům hlavního města Prahy; Brusel; Belgie (s Pavlem Brunclíkem)
2002 Galerie Lázní Bludov
Muzeum Františkovy Lázně
2001 Sparkasse Mosbach; Německo
2000 Galerie FOMA; Brno
4 z ITF; SGVU Mánes; Praha (s K. Jochovou, D. Boukalem a J. Taberym)
Galerie Milana Borovičky; Horní Bečva
1999 Galerie Tři lilie; Františkovy Lázně
Městské kulturní středisko v Chebu (v rámci festivalu Jazz jam)
Galerie Škola; Brno

Skupinové výstavy:
2003 Diplomové a klauzurní práce 1998 – 2003; Dům umění; Opava
Letní filmová škola; Uherské Hradiště
Chebské dvorky
2001 The Women’s Eye View; Generální konzulát České republiky; Bombaj; Indie a řada repríz – JAR; Alžír; Polsko
Tanec a erotika; Letní filmová škola; Uherské Hradiště
Bretaň 1999 a Chebsko 2000; G4; Cheb
Dokumentární dílna Karlovy Vary; Karlovy Vary
Fotografové při G4; Kulturní centrum; Kecel; Maďarsko
Talentinum 2001; České centrum fotografie; Praha
2000 Fotojam 2000; G4; Cheb
KontAKTfoto 1999; Galerie U kamene; Cheb
Fotografové při G4; I Candelai; Palermo – Acantoblu; Palermo; Itálie
Bretaň 1999 a Chebsko 2000; Chapelle des Ursulines; Quimperllé; Francie
1999 KontAKTfoto 1998; Galerie Tři lilie; Františkovy Lázně
My v Krajině; Galerie U kamene; Cheb
KontAKTfoto 1996 – 1998 G4; Cheb
Fotografen in Burghausen; Kulturcentrum; Burghausen; Německo
Klauzurní práce ITF; Galerie Opera; Ostrava
G4 v Maison de Hippolyte; Quimperllé; Francie
1998 KontAKTfoto 1997; Spectaculum mundi; München; Německo – Galerie Tři lilie; Frant. Lázně – MKS Neratovice
Tajemství v krajině; Muzeum Střibro – G4 v Chebu
1997 KontAKTfoto 1996; Spectaculum mundi; München; Německo – Galerie Tři lilie; Frant. Lázně
1996 Země, oheň, voda, vzduch; Muzeum v Chebu
Fotodiagonale; Club Avenida; Palermo; Itálie
1995 Bariers; Whale; Edinburgh; Velká Británie
Fotodiagonale; Whale; Edinburgh; Velká Británie – MKS; Aš – Bahnhof; Hof; Německo
1994 Fotodiagonale (Palermo, Cheb, München, Edinburgh); G4; Cheb

Brunclíková Katarina

Brunclíková Katarina

Partneři galerie

 Centrum FotoŠkoda

FOMEI

OLYMPUS

Mediální partneři

  Asociace profesionálních fotografů ČR 

 

Provozovatel galerie

Mediální partner